رفع عذاب قبر و فقر
عمر بن ابی المقدم از حضرت امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود هر که آیه الکرسی را بخواند خدای تعالی هزار مکروه از مکاره دنیا و هزار مکروه از مکاره آخرت از او بگرداند که خارترین مکاره دنیا فقر و خوارترین مکاره آخرت عذاب قبر باشد.
عبدالله بن ابی جعفر گوید مرا بیماری سختی گرفت که اطبا از آن عاجز شدند. شبی رنجور اندیشه کرده با خود گفتم چیزی از قران استشفاء کنم آیه الکرسی خوانده و برب خود دمیدم مرا خواب برد در خواب دو مرد را دیدم که روبروی من ایستادند در حالیکه به یکدیگر می گفتند این همان مردی است که آیتی از قران خواند که در آن 365 رحمت است و آنمکرد را هنوز بیک رحمت رسانیدند. از آن هیبت از خواب رستم درد ساکت شده بود(در جلد اول ابوالفتح ص 440 دو حکایت دارد)

طریقه دفع دزد و اجنه با آیه الکرسی
ابوالمتوکل ناجی از ابوهریره روایت کرده است که کلید خانه صدقات نزد من بود یکروز در را باز کردم دیدم خرما ها کم شده و روز دوم و روز سوم دیدم بیشتر کم شده است خبر را بر حضرت ختمی مرتبت عرض صل الله علیه و آله و سلم نمودم. ایشان بر من ذکری تعلیم داد بطوریکه بر من فرمود هنگام باز کردن در بگو\\"سبحان من سخرک لمحمد\\"و این بار وقتی در خانه صدقات را می گشودم مشاهده نمودم که باز هم تعداد خرما ها کم شده است و چون به ذهنم ذکر حضرت رسول صل الله علیه اله و سلم رسید آن را خواندم به ناگاه مرد سیاه منکری را دیدم که بر سر خرماها نشسته است و آن ها را می خورد و من او را گرفتم و چون خواستم او را نزد حضرت ختمی مرتبت صل الله علیه و آله و سلم ببرم بر تقاضا نمود از این کار منصرف شوم و عهد کرد تا دیگر این کار را نکند.
پس از چندی باز دیدم که از خرما سرقت شده است و به سفارش حضرت رسول صل الله علیه و آله و سلم همان ذکر را به همان روش قبلی خواندم و این بار نیز سارق را دستگیر نمودم و چون عزم کرده بودم دیگر بر سخن او توجهی نکنم اراده نمودم تا او را نزد حضرت رسول صل الله علیه و آله و سلم ببرم بر من گفت:مرا رها کن تا تو را چیزی بیاموزم که چون بخوانی هیچیک از جنیان نر و یا ماده، صغیر و یا کبیر در گرد متاع تو نگردند گفتم آن کدامست. گفت آیه الکرسی و من از او دست برداشته به خدمت حضرت رسول صل الله علیه و آله و سلم ریسده و شرح واقعه را بازگو نمودم. و حضرت رسول صل الله علیه و آله و سلم فرمودند:مگر تو نمی دانستی که آیه الکرسی چنین خاصیتی نیز دارد. و من بعد از ان همواره بر داشته هایم ایه الکرسی را می خواندم و دیگر هیچ یک از اجنه و شیاطین بر گرد ان نمی گشتند.
ابو بکر بن نوح گوید پدرم نقل کرد دوستی در نهروان داشتم او می گفت عادت داشتم هر شب آیه الکرسی را بر دکان می خواندم و بر دکان می دمیدم.تا اینکه شبی فراموش کردم این عادت خوب خویش را اعاده کنم و در خانه هنگامی که قصد استراحت داشتم به یکباره یادم آمد و از درون بستر خویش آیه الکرسی را خواندم و به سمت دکان دمیدم.
وقتی صبح شد عازم دکان شدم وقتی در باز کردم دیدم تنممی وسایل جمع شد و فردی کنار آنها نشسته است و از او پرسیدم تو کیستی و اینجا چه میکنی. آن مرد جواب داد داد نزن من از تو چیزی نبرده ام.درست است من بقصد سرقت اموال ت وارد این دکان شدم و چون وسایل را جمع کردم به سمت در رفته و قصد خارج شدن داشتم اما هر چه کردم در را نیافتم وسایل را زمین گذاشتم در ا دیدم و چون دوباره خواستم با وسایل از در خارج شوم در در مقابلم دیوار شد و من نیز تا صبح با این پیشامد سپری کردم تا اینکه تو در را باز کردی و اکنون اگر خواهی مرا عفو کن که من توبه کردم و چیزی هم از تو نبرده ام.ابوبکر گوید پدرم می گفت من نیز دزد را رها کردم و خدا را شکر نمودم.

پاداش گرانقیمت برای کسی که بر آیه الکرسی مداومت نماید
عبد الله بن عون گفت شب در خواب دیدم که گویی قیامت بر پا شده و خلائق در صف محاسبه اند مرا نیز آوردند و بر من آسان گرفتند و مرا به بهشت رهنمون کردند و کاخ ها و بناهایی باشکوه بر من نمایاندند و من از دین انه بسیار متحیر گشته و چون بر من گفتند درهای قصرها را بشمارو من آنها راشمردم 50 در بود و دوباره بر من گفتند خانه هایشان را نیز بشمار و من شمرده و گفتم 175 خانه است و ایشان نیز مرا تصدیق نمودند و من از شادی از خواب پریدم. خدا شکر کردم و خد را بنزد ابن سیرین رساندم و شرح خواب خویش با او در میان گذاشتم.
ابن سیرین گفت: باید تو از کسانی باشی که بر خواندن آیه الکرسی مداومت می نمایی. من نیز گفتم درست است ولی تو از کجا دانستی. او گفت برای اینکه آیه الکرسی 50 کلمه است و 175 است.
مرا از حافظه و زیرکی او تعجب آمد. انگاه ابن سیرین ادامه داد هر که بر آیه الکرسی مداومت نماید سکرات مرگ بر او آسان شود.

خواندن آیه الکرسی در قبرستان
از حضرت جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمودند:زمانیکه مومن آیه الکرسی را بخواند و ثوابش را برای اهل قبور قرار دهد خداوند از هر حرفی ملکی گرداند که خدا را بر او تسبیح کند تا روز قیامت و باو مزد 60 پیغمبر دهد و خدا در هر قبری از مشرق تا مغرب چهل شمع از نور داخل کند و قبر های انها را وسعت دهد و پر از نور نماید.

خواندن آیه الکرسی بعد از وضو
از امام باقر علیه السلام روایت شده که ایشان فرمودند:هر کیس بعد از وضوی خود یکبار آیه الکرسی را بخواند خداوند متعال ثواب 40 سال عبادت بام ببخشد و برای او 40 مرتبه بلند نماید و خداوند باو چهل حوریه تزویج فرماید.

درمان با آیه الکرسی
اصبغ نباته از حضرت امیر المومنین علیه السلام در حدیثی گوید مردی آمد و گفت شکم من آب زرد آورده است آیا شفائی هست؟! حضرت فمودند: بلی بدون درهم و دینار لکن بر شکمت بنویس آیه الکرسی را و آنرا بشوی و بخور و آنرا در درونت ذخیره گردان پس باذن خداوند شفا یابی.

چندین فایده مهم
__هرکس در غروب آفتاب 41 بار بخواند حاجتش روا شود.
__7 بار بخواند و بر پاهایش بدمد در راه رفتن خسته نشود.
__اگر خواهد دشمن او را نبیند 70 با بخواند.
__در جای بی آبی که از هلاکت ترسد 66 بار بخواند و اگر خواهد بسلامت به مقصد رسد 41 بار بخواند.
__اگر 7 بار بر مشت خاک بخواند و بر قبر مرده ریزد آنمرده را کیفر نکنند و برحمت الهی رسد.
__برای آواره شدن دشمن دینی 41 بار بر تخم جارو بخواند در میان دشمن آویزد.
__اگر کسی به ناحق دربند باشد 1001 بار بخواند ان شاء الله بزودی رها شود.
__برای شفای بیمار سه روز در صبح و به تعداد 101 بار خوانده شود.
__برای رفع سر درد 70 بار خوانده شود.
__برای گشایش کسی که بسته شده 41 بار خوانده شود.
__اگر برشربتی خوانده و به هر کس خوراند محبوب آن شود.
__بر خاک مسجد جمعه بخواند بین دو دشمن مسلمان ریزد صلح کنند.
__اگر شهری در محاصره دشمن دینی باشد 3 شب رفته و در هر یک از آن سه شب 1100 با بخواند روز سوم لشکر کفر از آن شهر بیرون شوند.
__اگر 3 روز هر روز 41 بار بر نبات بخواند و بخورد کس دهد از او دوری نکند.
__برای گشایش کار 10 بار صلوات و الم نشرح و آیه الکرسی را بخواند و در هر خواندن یکی از انگشتانش را گره کند که بهتر است از انگشت کوچک دست راست شروع کند و در انگشت کوچک دست چپ ختم کند بسیار تجربه شده است.
ان شاء الله اگر عمری باقی باشد در آینده 6 ختم مهم آیه الکرسی و نماز این ذکر مبارک و فوائد نقش آیه الکرسی همراه با خود نقش در وبلاگ درج خواهد شد.
شایان ذکر است که عدد آیه الکرسی 53491 می باشد.

یاحق/ بازنویسی شده توسط سجاد علیپور
 

 

 

فضائل آیة الکرسی از زبان رسول اللّه‏

اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَّهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی اْلأَرْضِ...

خداوند، معبودی جز او نیست. او زنده پایدار است. نگیرد او را خوابی و نه نیمه خوابی؛ هر چه در آسمان‏ها و زمین است از آنِ او است. کیست آن کس که نزد او پایندانی کند مگر به دستور او؛ او به هر چه روبروی آنهاست و به هر چیز که پشت سر آنها است آگاه است و به چیزی از علم او احاطه نیابند جز آنچه خودش بخواهد. «کُرسیِّ» [قدرت و علم] او آسمان‏ها و زمین را فراگرفته است و نگهداریِ آنها بر او گران نباشد، او بلندپایه بزرگوار است.

* * *

باید دانست که از عادتِ خدای سبحان در این کتاب کریم این است که سه نوع سخن را با هم درمی‏آمیزد یعنی: علم توحید، علم احکام و علم قصص و این شیوه بهترین شیوه‏هاست نه باقی گذاشتنِ انسان در نوعی واحد، زیرا آن مایه ملال می‏گردد و اما هرگاه از نوعی از علوم به نوعی دیگر انتقال یابند، سینه بدان گشایش یابد و دل بدان شاد شود، پس گویی از شهری به شهر دیگر سفر می‏کند و یا از بوستانی به بوستان دیگر می‏رود و یا از خوردن طعام لذیذی به خوردن طعام دیگر می‏پردازد و شکّی نیست که این لذیذتر و دلاویزتر باشد. و چون در آیات گذشته از علم احکام و از علم قصص آنچه را که مصلحت دید یاد کرد، اکنون آن‏چه را که به علم توحید تعلق دارد یاد کرد و گفت: «اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ» و در آیه چند مسأله است:

* * *

مسأله نخستین: بیان فضایل این آیه است. از رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله روایت کرده‏اند که فرمود: این آیه را در هیچ خانه‏ای نخوانند مگر این‏که شیاطین سی روز آن خانه را رها کنند و ساحر و ساحره‏یی در آن درنیاید، چهل شب و از حضرت علی علیه‏السلام می‏آید که فرمود:

از پیامبر شنیدم بر چوب پاره‏های منبر در حالی که می‏گفت: هر کس آیةُ الکرسی را به دنبال هر نماز واجبی بخواند او را از وارد شدن به بهشت باز نمی‏دارد، مگر مرگ و بر آن مواظبت نمی‏ورزد [یعنی پیوسته نمی‏خواند [مگر صدّیقی یا عابدی و هر کس آن را بخواند وقتی که به رختخواب خود می‏رود. خداوند او را ایمن می‏دارد و همسایه‏اش را و همسایه همسایه‏اش را و خانه‏هایی را که گرداگردِ او است.

گویند: صحابه درباره فاضل‏ترین آیه در قرآن با هم سخن می‏گفتند، پس حضرت علی علیه‏السلام آنان را فرمود: شما درباره آیة الکرسی چه می‏گویید؟ آنگاه گفت: رسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مرا گفت: ای علی! سید بشر، آدم است و سیّد عرب، محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و در این فخری نیست و سید کلام، قرآن است و سیّد قرآن، بقره است و سید بقره، آیة الکرسی.

و باز از حضرت علی علیه‏السلام روایت کرده‏اند که: چون روز بَدْر بود، من قتال کردم. آنگاه به نزد رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آمدم تا چه می‏کند، چون آمدم دیدم که در سجده است و می‏گوید: «یا حیُّ یا قَیوُّمُ» و بر آن چیزی نمی‏افزاید؛ آنگاه باز به قتال بازگشتم. سپس باز آمدم و او همان کلمات را می‏گفت و همچنان می‏رفتم و می‏آمدم و به او می‏نگریستم و او بر آن گفتار چیزی نمی‏افزود، تا اینکه خداوند او را فتح داد.

درمان با قرآن

 

سوره بقره + آیة الکرسی

۱-  علی بن ابی حمزه البطائنی روایت کند از حسین بن ابی علاء و و وی را از ابی بصیر و او از امام جعفر صادق ( ع ) که فرمودند : هر کس سوره بقره و آل عمران را بخواند روز قیامت این دو سوره بر او سایه افکنند مانند دو قطعه ابر یا دو عبا یا دو سایه بان .

۲-  ابی بن کعب از نبی اکرم ( ص ) نقل می کند که فرمودند : هر کس این سوره را بخواند سلام و رحمت خدا بر او باد و برایش اجر مرزبانان و فداکاران در راه خدا را می دهند . باز گوید / ابن کعب / پیامبر به من فرمودند : ای ابی به مسلمانان بگو سوره بقره را یادگیرند که فراگرفتن آن برکت و ترک آن ( ترک قرائتش ) موجب حسرت است . و یا ساحران توانایی بطلان آن را ندارند . سهل بن سعد می گوید : نبی اکرم ( ص ) فرمودند : برای هر چیز قلّه ای است و قله و رأس قرآن سوره بقره است . در هر خانه ای که خوانده شود اگر در روز باشد ، تا سه روز شیطان وارد آن خانه نخواهد شد . و اگر در شب باشد تا ۳ شب از داخل شدن شیطان به آنجا در امانند -  روایت شده است که رسول خدا ( ص ) جمعیتی را به مکانی فرستاد سپس خودش بدنبال آنان رفت و از یک یک آنان می پرسید که از قرآن چه مقدار سوره را حفظ داری تا به جوانی که از همه سنش کمتر بود رسید : او در جواب این سوال رسول اکرم ( ص ) قسمتی از قرآن و سوره بقره را نام برد که حفظ است حضرت رو به جمعیت کرد و گفت اکنون بروید و این جوان امیر بر شماست . گفتند یا رسول الله او از همه مان کم سن تر است حضرت فرمودند : آری ولی او سوره بقره را حفظ دارد -  از رسول اکرم ( ص ) پرسیدند چه سوره ای از قرآن افضل تر از دیگر سوره هاست حضرت فرمودند : سوره بقره .

                                              سوره بقره ( آیة الکرسی )

۳-  امام سجاد ( ع ) فرمودند : رسول خدا ( ص ) فرمود : هر کس از سوره بقره ، آیة الکرسی و دو آیه از این آیه و سه آیه نیز از جای دیگر سوره بقره بخواند : نه به او کراهتی رسد و نه شیطان به او نزدیک گردد .

۴-  ابراهیم بن مهزم گوید مردی گفت : از حضرت رضا ( ع ) شنیدم می فرمودند : کسی که هنگام خواب آیة الکرسی را بخواند بخواست خدا به مرضی که او را فلج کند گرفتار نشود و هر کس پس از نماز آن را بخواند گزنده ای به وی آزار نرساند .

۵-  علی بن حسین ( ع ) روایت کرده که فرمود رسول خدا ( ص ) فرمودند : کسی که چهار آیه از اول سوره بقره و آیة الکرسی را با دو آیه بعد از آن و ۳ آیه آخر آن سوره را بخواند هیچگونه بدی و ناراحتی در جان و مال خویش نبیند و دیو لعین به وی نزدیک نشود و قرآن را فراموش نکند .

امام  صادق ( ع ) فرمودند : اگر آیه « و اذ جعلنا ... ( تا ) و الرکع السجود » را در وقت خواب خواند و از خداوند بخواهد که در زمان معین بیدار شود مطلوب حاصل شود .

به تجربه رسیده است که در هز روز آیه زیر را بخواند سه مرتبه و در اول و آخر صلوات بفرستد موجب وسعت ارزاق و فتح اغلاق خواهد شد .    « و من یتق الله ... ( تا ) کل شی ء قدراً »

رسول خدا ( ص ) فرمودند : سوره بقره را بیاموزید که خواندنش برکت است و ترکش حسرت و ساحران بر این سوره راخ نیابند و نیز فرمودند : کسی که آنرا بخواند درود و رحمت خدا بر او باشد .

رسول خدا ( ص ) فرمودند : یا علی ( ع ) در هیچ خانه ای این آیه ( آیات ) تلاوت نشود مگر اینکه ابلیس لعین سه روز گرد آن خانه نگردد و یا چهل شبانه روز هیچ جادویی وارد آن خانه نگردد ، ای علی ( ع ) این آیه را به فرزندان و همسایه گانت یاد بده که هیچ آیه ای برتر از این آیه نازل نشده است ( آیة الکرسی ) .

هر کس این آیه  ( آیة الکرسی ) را هنگام خواب بخواند خدای تعالی او را در خانه ( خانواده ی ) او را و چند همسایه از اطرافیانش را از شر ( شیطان رجیم ) در امان نگه می دارد .

رسول خدا ( ص ) فرمودند : کسی که از خانه خارج می شود این آیه را قرائت کند خداوند تبارک و تعالی ۷۰هزار فرشته را مأمور کند تا برای وی استغفار کنند تا هنگامی که به خانه بر می گردد و چون بخانه ی در آید فقر را از وی برگرداند .

عمربنابی المقدام می گوید از امام محمد باقر ( ع ) شنیدم که فرمودند : تلاوت آیة الکرسی۱۰۰۰ بدی از بدیهای دنیوی و  ۱۰۰۰ بدی از بدیهای اخروی را زایل گرداند که بدترین بدی در دنیا فقر و بدترین بدی آخرت فشار قبر است .

عبدالله ابی جعفر می گوید مرا دردی شدید عارض گشت که اطباء از علاج آن عاجز بودند شبی رنجور در این مورد اندیشه کردم که خواب مرا در ربود در خواب دیدم که دو مرد جلو من ایستاده اند و با هم می گویند : این مرد آیه ای را تلاوت نموده که در آن ۳۶۵ رحمت است و اینکه یک رحمت شامل آن مرد گشته ، از خواب پریدم و خود را از آن درد رهایی یافتم .

اصبغ بن نباته در حدیثی از علی ( ع ) می گوید مردی خدمت آن جناب شرفیاب شد و گفت شکم من آب زرد آورده آیا برایم شفایی هست ؟ حضرت فرمودند : آری بدون خرج کردن در هم و دیناری ( عرض کرد : چگونه ؟ )  فرمودند : آیة الکرسی را بر شکمت بنویس و نیز آن را بشوی و بخور که به اذن الله شفا یابی .

این آیه را بر بیمار ۱۴ بار بخواند شفا یابد انشاء الله .

هر کس در وقت غروب ۴۱ بار این آیه را بخواند حاجتش روا گردد .

جهت بقای نسل و سلامتی خود از بلایا ۴۰ بار تا علی العظیم بخواند ( مجرب است ) .

جهت عزت و بزرگواری نزد بزرگان سه بار آیة الکرسی را بخواند و به کف دستها بدمد و به بصورت بکشد .

جهت نور چشم بعد از هر نمازی دست و بر چشمها نهد و یکبار حمد و آیة الکرسی را بخواند بعد بگوید اُعیذُ نورَ بَصَری بِنورِ الله الّذی لا یطفی.

اسم اعظم در این سوره و آیات هویداترند : حمد ، توحید ، آیة الکرسی ، شهد الله ، قل الللم و امن الرسول و آیات آخر سوره حشر و بسم الله الرحمن الرحیم .

گویند به جهت رفع کرم و ملخ آیة الکرسی را بنویسد و بر ۴ گوشه باغ فروبرند .

گویند اگر ۳ بار آیة الکرسی را بر آب بخوانند و روی خود را با آن بشویند و دو رکعت نماز کند و در هر رکعت حمد یکبار و آیة الکرسی را یکبار بخواند هر مراد داشته باشد حاصل گردد . انشاء الله .

گویند هر که آیة الکرسی را بنویسد و بر بازوی خود بندد هر جا رود عزیز و محترم شود .

گویند هر گاه آیة الکرسی را بخواند و به انار شیرین بدمد و پس از ۴ ماه به زن حامله دهد فرزندش پسر شود .

در حدیثی از سلمان فارسی ( ره ) است که رسول خدا ( ص ) فرمودند : هر کس آیة الکرسی را با زعفران به کف دست راست خویش نویسد و آن آب را به زبان خود لیسد و  ۷ نوبت چنین کند هرگز چیزی را فراموش نکند و فرشتگان او را آمرزش دهند .

گویند در شداید و سختیها در مهمات عظیمه قرائت آبة الکرسی ۱۲ مرتبه نافع است و تخلف ندارد .

چون خداوند به کسی لباس نو عطا کند ( بخرد ) وضو بگیرد و در رکعت نماز با حمد و آیة الکرسی و قل هو الله احد و انا انزلناه بخواند و شکر کند که عورتش را پوشانده و در میان مردم زینتش داده و بسیار بگوید : « لاحول و لا قوة الا بالله العلی العظیم » تا در آن لباس دچار گناه نشود و به عدد هر نخی فرشته ای برای او تقدیس و استغفار و طلب رحمت کند .

هر گاه چشم کسی درد کند ایة الکرسی را با اعتقاد درست بخواند . ان شاء الله شفا یابد .

                                                         ( آمن الرسول ) :

۱-   در آخر سوره بقره آیاتی است که هم در قرآن است هم دعا و هم رضای خدا در خبر است که به رسول خدا ( ص ) فرمودند : از خانه ی ثابت بن بن قیس شماس نوری مانند چراغی تابان بر می آید فرمودند : او سوره بقره را می خواند به او گفتند شبها در سرایت چه می خوانی گفت : آخر سوره بقره ( آمن الرسول ) .

۲-  هر کس دو آیه از آخر سوره بقر ( آمن الرسول تا آخر سوره ) بعد از نماز عشا بخواند گویا تمام شب احیاء کرده است .

۳-  هرکس دو آیه ( آخر سوره بقره ) را بخواند تا سه شب شیطان گرد سرای او نگردد .

۴-  گویند اگر کسی آیه امن الرسول را در ظرف پاک بنویسد و با آب چای که شیرین باشد بشوید و آن را ناشتا میل نماید قوت حفظ او زیاد گردد .

***********          

عكس العمل شيطان هنگام نزول آيه الكرسي

 

آیت الکرسی سید آیات قرآن است ...


عكس العمل شيطان هنگام نزول آيه الكرسي

امام محمد باقر از امير المومنين (ع) روايت فرموده: هنگامي كه آيت الكرسي نازل شد رسول خدا (ص) فرمود آيه الكرسي آيه اي است كه از گنج عرش نازل شده و زماني كه اين آيه نازل گشت هر بتي كه در جهان بود با صورت به زمين خورد.

در اين زمان ابليس ترسيد و به قومش گفت :"امشب حادثه اي بزرگ اتفاق افتاده است باشيد تا من عالم را بگردم و خبر بياورم.

ابليس عالم را گشت تا به شهر مدينه رسيد مردي را ديد و از او سوال كرد: " ديشب چه حادثه اي اتفاق افتاد"

مرد گفت "رسول خدا فرمود:" آيه اي از گنج هاي عرش نازل شد كه بت هاي جهان به خاطر آن آيه همگي با صورت به زمين خوردند. ابليس بعد از شنيدن حادثه به نزد قومش رفت و حادثه را به آن ها خبر داد.

===================

آيت الكرسي سيد آيات قرآن

پيامبر به حضرت علي (ع) فرمود: " يا علي ! من سيد عربم-مكه سيد شهر هاست- كوه سينا سيد همه كوه هاست- جبرئيل سيد همه فرشتگان است – فرزندانت سيد جوانان اهل بهشتند- قرآن سيد همه كتاب هاست – بقره سيد همه سوره هاي قرآن است – ودر بقره يك آيه است كه آن آيه 50كلمه دارد و هر كلمه 50 بركت دارد و آن آيت الكرسي است.

================================

پاداش كسي كه آيت الكرسي را زياد مي خواند

عبدالله بن عوف گفته است:" شبي خواب ديدم كه قيامت شده است و من را آوردند و حساب من را به آساني بررسي كردند. آنگاه مرا به بهشت بردند و كاخ هاي زيادي به من نشان دادند. به من گفتند: درهاي اين كاخ را بشمار ؛ من هم شمردم 50 درب داشت.

بعد گفتند: خانه هايش را بشمار. ديدم 175 خانه بود. به من گفتند اين خانه ها مال توست. آن قدر خوشحال شدم كه از خواب پريدم و خدا را شكر گفتم.

صبح كه شد نزد ابن سيرين رفتم و خواب را برايش تعريف كردم.

او گفت : معلوم است كه تو آيه الكرسي زياد مي خواني. گفتم : بله ؛ همين طور است. ولي تو از كجا فهميدي. گفت براي اينكه اين آيه 50 كلمه و 175 حرف دارد. من از زيركي حافظه او تعجب كردم. آنگاه به من گفت : هر كه آيه الكرسي را بسيار بخواند سختي هاي مرگ بر او آسان مي شود.

=========

داستان نزول

رسول اكرم (ص) فرمود: چون خداي متعال خواست سوره ي حمد و آيه هاي شهدالله (18و19 آل عمران) و قل اللهم (26-27آل عمران) و سوره توحيد و آيه الكرسي را به زمين نازل كندهمگي به عرش الهي چنگ زدند در حالي كه بين آن ها و خداوند حجابي نبود.

سپس فرمودند : پروردگارا ما را به خانه پر گناه و به سوي كساني كه عصيان و گناه مي كنند مي فرستي ؛ در حالي كه ما پاك و مطهر هستيم.

سپس خداي متعال فرمود :" به عزت و جلال خودم سوگند ، هيچ كس شما را بعد از نماز نخواند مگر اين كه او را در مرتبه بالاي قدس جاي دهم كه از نعمت هاي آن استفاده كنند و در هر روز 70 بار به او با نظر رحكت خود بنگرم و در هر روز 70 حاجت او را برآورم هرچند كه بسيار گناه كرده باشد كه كمترين آن دعاها و حاجت ها و آمرزش گناهان باشد. او را از هر دشمني پناه مي دهم و براي پيروزي بر هر دشمني ياريش مي دهم و مانعي به جز مرگ براي بهشت رفتن او نباشد.( يعني بعد از مرگ بلافاصله به بهشت مي رود)

====================

آيت الكرسي براي حفظ چشم

بعد از هر نماز دستان را روي چشم بگذاريد و بعد از خواندن آيت الكرسي بگوييد:"اللهم احفظ حدقتي بحق حدقتي علي بن ابيطالب(ع)"

==========

امان نامه الهي

امام كاظم (ع) فرمود: از بعضي پدران بزرگوارم شنيدم كه كسي داشت سوره حمد را مي خواند پس حضرت فرمود: هم شكر خدا را به جاي آورد و هم به پاداش رسيد. بعد حضرت شنيد كه سوره توحيد مي خواند فرمود: ايمان آورد و ايمني به دست آورد و سپس شنيد كه سوره قدر مي خواند فرمود: راست گفت و آمرزيده شد و بعد شنيد كه آيت الكرسي مي خواند فرمود: خداوند خالق امان نامه برايش فرو فرستاد.

================

قرآن برتر است يا تورات؟

روايت شده كه از پيامبر (ص) پرسيدند: قرآن برتر است يا تورات؟ فرمودند: در قرآن آيه اي است كه از تمام كتابهايي كه خداوند بر پيامبرانش نازل فرموده بهتر و برتر و والاتر است و آن آيه الكرسي است.

پيامبر فرمودند با فضيلت ترين آيه اي كه بر من نازل شد آيه الكرسي است.

پيامبر فرمودند آيه الكرسي وسوره توحيد عظيم تر از همه چيزهايي است كه دون و پست تر از خداست.

پيامبر (ص) فرمودند: دانش بر تو گوارا باد. سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست اين آيه داراي دو زبان و دو لب است كه در عرش الهي تسبيح و تقديس خدا مي گويد.

رسول خدا (ص) فرمود: در شب معراج دو لوح را ديدم ، كه در يك لوح سوره حمد و در لوح ديگر كل قرآن قرار داشت كه سه نور از آن مي درخشيد . پس گفتم اي جبرئيل اين نوره چيست؟ جبرئيل در جواب گفت : آن سه نور يكي سوره توحيد و يكي سوره ياسين و ديگري آيه الكرسي مي باشد.

پيامبر (ص) فرمودند: در معراج در آـسمان هفتم ديدم كه ملائكه حجب سوره نور را مي خوانند ، خزان كرسي آيه الكرسي و حمله عرش سوره مومن را مي خوانند.

امام صادق (ع) فرمود: همانا من از آيه الكرسي براي بالا رفتن درجات استفاده مي كنم.

امام صادق (ع) فرمودند: هرگاه سوره حمد و توحيد و قدر را با آيه الكرسي بخوانيد و بعد از آن برخيزيد و و رو به قبله حاجات خود را از خدا بخواهيد كه حاجاتتان بر آورده خواهد شد زيرا اسم اعظم هستند.

امام علي (ع) فرمودند اگر شما از آثار معنوي آيه الكرسي آگاه بوديد در هيچ حال خواندن آن را ترك نمي كرديد.

امام محمد باقر (ع) فرمودند: هر كس يك بار آيه الكرسي را بخواند خداوند هزار ناراحتي از ناراحتي هاي دنيا و هزار سختي آخرت رااز او دور مي كند كه كمترين ناراحتي دنيا فقر و كمترين سختي آخرت فشار قبر است.

رسول خدا در خواب به دختر خويش فرمودند: ترازوي اعمال خويش را با آيه الكرسي سنگين گردان. زيرا هركس آن را قرائت نمايد آسمان وزمين با فرشتگانش به جنبش و حركت در آيند و خداوند را با صداي بلند به پاكي ياد كنند و او را بزرگ بدارند و تسبيح گويند. پس از آن تمامي فرشتگان از خداوند مي خواهند كه گناه خواننده آيه الكرسي را ببخشد و از خطا و لغزشش در گذرد.

رسول خدا (ص) فرمودند: هركس آيه الكرسي را يك بار بخواند اسم او از ديوان اشقيا و انسان هاي بد محو مي شود.

امام رضا (ع) به نقل از پيامبر فرمودند: هر كس 100 مرتبه آيه الكرسي را بخواند چنان باشد كه همه عمر خود را عبادت كرده باشد.

=======

بعد از نماز

پيامبر فرمودند: هر كس آيه الكرسي را بعد از نماز بخواند هفت آسمان شكافته گردد و به هم نيايد تا خداوند متعال به سوي خواننده آيت الكرسي نظر رحمت افكند و فرشته اي را بر انگيزد كه از آن زمان تا فرداي آن كارهاي خوبش را بنويسد و كارهاي بدش را محو كند.

رسول اكرم (ص) فرمود: يا علي بر تو باد به خواندن آيه الكرسي بعد از هر نماز واجب. زيرا به غير از پيغمبر و صديق و شهيد كسي به خواندن آن بعد از هر نماز محافظت نمي كند و هر كس بعد از هر نماز آيه الكرسي را بخواند به جز خداوند متعال كسي او را قبض روح نمي كند و مانند كسي باشد كه همراه پيامبران خدا جهاد كرده تا شهيد شده است و فرمود: بعد از مرگ بلا فاصله داخل بهشت مي شود و به جز انسان صديق و عابد كسي بر خواندن آيه الكرسي مواظبت نمي كند.

در روايتي از امام باقر آمده است:" هر كس آيه الكرسي را بعد از هر نماز بخواند از فقر و بيچارگيدر امان شود و رزق او وسعت يابد و خداوند به او از فضل خودش مال زيادي بخشد."

رسول اكرم فرمودندك هر كس آيه الكرسي را بعد از هر نماز واجب بخواند نمازش قبول درگاه حق مي گردد و در امان خدا باشد و خداوند او را از بلاها و گناهان نگه دارد.

جهت نور چشم بعد از هر نماز دست بر چشم بگذارد و آيه الكرسي بخواند و بگويد :" اعيذ نور بصري بنور الله الذي لا يطفي"

خداوند به موسي بن عمران وحي فرمود: كسي كه بعد از نماز واجبش آيه الكرسي بخواند خداوند متعال به او قلب شاكرين – اجر انبيا و عمل صديقين را عطا فرمايد و چيزي جز مرگ از داخل شدن او به بهشت جلوگيري نمي نمايد. مداومت نمي نمايد به آن مگر پيامبر يا صديق يا كسي كه از او راضي شده ام و يا شخصي كه شهادت را روزي او مي نمايم.

=============

زيادي علم وحافظه

پيامبر (ص) روايت كرده است كه فرمودند : 5 چيز حافظه را قوي مي گرداند: خوردن شيريني – گوشت نزديك گردن – عدس – نان سرد و خواندن آيت الكرسي

عالمي گويد : هر كه علم مي خواهد بر پنج چيز مواظبت مي كند:

1- پرهيزكاري در آشكارا و پنهان 2- خواندن آيت الكرسي 3- هميشه با وضو بودن 4- نماز شب خواندن حتي اگر دو ركعت باشد. 5- غذا خوردن به منظور نيرو گرفتن نه شكم پر كردن.

===

سفر

امام صادق (ع) فرمود: سفر را با دادن صدقه و يا با خواندن آيت الكرسي آغاز كنيد. كسي كه در سفر هر شب آيه الكرسي را بخواند هم خودش در سلامت باشد و هم چيزهايي كه همراه اوست.

====

حاجت

اگر براي كسي كار مهمي پيش آمده باشد و بخواهد كه زود انجام شود و به صحرايي رود كه در آنجا كسي نباشد و خطي دور خود بكشد و رو به قبله با تواضع بنشيند و 70 بار آيه الكرسي را بخواند . بدون شك در آن روز حاجات او بر آورده شود . اين كار تجربه شده است و شكي در آن نيست.

رسول اكرم (ص) فرمودند: هرگاه براي حاجتت از خانه ي خود بيرون آمدي آيه الكرسي را بخوان كه حاجتت به خواست خدا برآورده گردد.

امام علي (ع) فرمودند: هرگاه يكي از شما اراده حاجتي كند پس صبح روز پنج شنبه در طلب آن بيرون رود و در وقت بيرون رفتن آخر سوره آْ عمران ( آيه 190تا آخر) و آيه الكرسي و سوره قدر و حمد را بخواند ، زيرا كه در خواندن اين ها حوائج دنيا و آخرت برآورده مي شود.

در روايت آمده است هر كس آيت الكرسي را در وقت غروب بخواند حاجتش برآورده گردد.

گردآوری : پایگاه اینترنتی پرشین وی

 سایت حوزه

درمان با قران

اداره كل تبليغات اسلامي استان مازندران – واحدپژوهش                                                               

منبع : http://mrkonline.blogfa.com/


 

نوشته شده توسط پرچمدار منجی زمان در چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۸۸ ساعت 16:26 موضوع [+] دعـــــــــــاها و نـــــــیایش ها | لینک ثابت